Ranskalainen ruletti

Ranskalainen ruletti

Ranskalainen ruletti on yksi ruletin monista eri varianteista, jota pelataan sekä kivijalkakasinoilla että online-kasinoilla joka puolella maailmaa. Ranskalainen ruletti on suhteellisen samankaltainen peli kuin muut ruletit, mutta sillä on myös joitakin vain sille ominaisia erityispiirteitä. Ranskalaisessa ruletissa on esimerkiksi vain yksi nolla, kun taas amerikkalaisessa ruletissa on kaksi nollaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ranskalaisen ruletin palautusprosentti on hieman parempi kuin amerikkalaisen ruletin.

Ranskalaisessa ruletissa pelaajat voivat asettaa panoksensa eri vaihtoehtoihin, kuten punaiseen tai mustaan numeroon, parillisiin tai parittomiin numeroihin tai tiettyihin numeroihin. Ranskalaiseen rulettiin kuuluu myös niin sanottu ”La Partage” -sääntö. Tämä sääntö tarkoittaa sitä, että jos pallo pysähtyy nollaan, pelaaja voi saada puolet panoksestaan takaisin, mikäli on asettanut panoksen punaiselle/mustalle, parilliselle/parittomalle tai korkealle/matalalle.

Ranskalaisen ruletin vetovaihtoehdot

Ranskalainen ruletti on peli, jossa voi lyödä vetoa pyörän pyöräytyksen tuloksesta monin eri tavoin. Ensinnäkin vetoa voi lyödä numeroiden hajonnasta, toiseksi siitä, onko numero pariton vai parillinen ja vielä siitä, onko numero musta vai punainen.

Lisäksi vedot jaetaan sisä- ja ulkopanoksiin. Sisäpanokset ovat niitä panoksia, jotka asetetaan pelipöydän numeroiden sisällä oleviin ruutuihin. Näihin sisäpanoksiin lasketaan kuuluvan muun muassa suora veto (panos yhdelle numerolle), jaettu veto (panos kahdelle numerolle), riviveto (panos kolmelle numerolle), kulmapanos (panos neljälle numerolle) ja viisiveto (panos viidelle numerolle).

Ulkopanokset ovat puolestaan niitä panoksia, jotka asetetaan pelipöydän ulkoreunoille. Näihin ulkopanoksiin kuuluvat muun muassa punainen/musta, parillinen/pariton, korkea/matala ja tusinaveto. Eri nettikasinoilla voi lisäksi olla erityisiä pelikohtaisia vetoja ja panoksia.

Miten ranskalaista rulettia pelataan?

Ranskalainen ruletti alkaa panosten asettamisella. Kun kaikki panokset on asetettu, jakaja, jota voidaan kutsua myös pelinhoitajaksi tai krupieeriksi, pyöräyttää rulettipyörää ja heittää kuulan vastakkaiseen suuntaan kuin mihin rulettipyörä pyörii. Sen jälkeen odotetaan, että kuula pysähtyy lopulta johonkin 37:stä mahdollisesta numeroidusta ja värillisestä kolosta.

Nettikasinoilla pelattavaa ranskalaista rulettia pidetään yhtenä helpoimmista peleistä, koska kaikista pelin toiminnoista vastaa suurimmaksi osaksi jakaja, jonka tehtävä on hallinnoida panoksia ja pyöräyttää rulettipyörää.

Eri vetojen ranskalaiset nimet ja määritelmät

 • Plein (Straight Up – panos yhdelle numerolle). Panos asetetaan suoraan jollekin yksittäiselle numerolle.
 • Cheval (Split-veto – panos kahdelle numerolle). Panos asetetaan minkä tahansa kahden numeron väliselle riville.
 • Transversale Pleine (Street-veto – panos kolmelle numerolle). Panos asetetaan mille tahansa numeroriville siten, että se kattaa yhteensä kolme numeroa.
 • Carré (kulmaveto). Panos asetetaan sellaiseen kulmaan, jossa on neljän numeron yhtymäkohta.
 • Transversale Simple (Line-veto eli linjaveto). Panos asetetaan kahden Street-vedon päähän vetojen väliselle riville. Veto kattaa kummankin Streetin eli yhteensä kuusi numeroa.
 • Douzaine (tusinaveto). Panos asetetaan ruutuihin, joissa on merkintä ”1st12”, ”2nd12” tai ”3rd12”. Kukin veto kattaa yhtyeensä 12 numeroa.
 • Colonne (sarakeveto). Rulettipöydän lyhyellä puolella sijaitsee kolme ruutua, joissa on merkintä ”2 to 1”. Laittamalla pelimerkin jollekin näistä ruuduista voi valita ruudun yläpuolella olevat 12 numeroa, pois lukien numeron 0.
 • Manque (1–18) /Passe (19–36) (pieni/iso). Panos asetetaan ruutuun, jossa on merkintä ”1 to 18” tai ”19 to 36”. Kukin ruutu kattaa yhteensä 18 numeroa.
 • Rouge/Noir (punainen/musta). Lyödään vetoa siitä, pysähtyykö kuula punaiselle vai mustalle numerolle.
 • Pair/Impair (parillinen/pariton). Lyödään vetoa siitä, pysähtyykö kuula parittomalle vai parilliselle numerolle.
 • Trio. Panos asetetaan jommallekummalle seuraavista numeroyhdistelmistä: 0, 1 ja 2 tai 0, 2 ja 3. Pelimerkki asetetaan kolmen valitun numeron risteyskohtaan.
 • Transversale de Quatre (neljän numeron veto). Panos asetetaan numeroiden 0 ja 3 yhtymäkohdan kulmaan niin, että se kattaa numerot 0, 1, 2 ja 3.

Ranskalaiseen rulettiin kuuluvat erityispiirteet

Sen lisäksi, että ranskalaisessa ruletissa on vain yksi nolla, siihen kuuluu muutamia muitakin erityisiä ominaisuuksia. Niistä yksi on jo aiemmin mainittu La Partage -sääntö. Tämä sääntö tarkoittaa siis sitä, että jos kuula pysähtyy koloon numero 0, pelaaja häviää vain puolet alkuperäisestä kahden vaihtoehdon vedostaan. La Partage -sääntöä sovelletaan kaikkiin kahden vaihtoehdon vetoihin, mukaan lukien vedot punainen/musta, pariton/parillinen ja pieni/iso.

Toinen ranskalaisen ruletin erityispiirre on ”En Prison” -sääntö. Se toimii niin, että kun kuula laskeutuu nolla-alueelle, kaikki pelaajan tasavedoille asetetut vedot lukitaan kokonaan seuraavan kierroksen ajaksi. Jos kuula seuraavalla kierroksella pysähtyy siihen kohteeseen, johon pelaaja alun perin panosti, kaikki hänen rahansa palautetaan takaisin.

Tämä sääntö on yksi ranskalaisen ruletin erikoisominaisuuksista, jota käytetään siinä tapauksessa, kun pelipöydässä ei käytetä ”La Partage”-sääntöä. Pelaajalle ”En Prison” -sääntö mahdollistaa paremman voittomarginaalin tasavetoihin asetetuille kohteille.

Ilmoitetut vedot

Ilmoitetut vedot eli ”ranskalaiset panokset” ovat ranskalaisen ruletin erityisiä vedonlyöntiyhdistelmiä. Muista rulettivedoista ne eroavat siinä, että ne tehdään yksinkertaisesti kertomalla jakajalle, minkä vedon haluaa sillä kierroksella tehdä.

Netissä pelattaessa ilmoitettu veto tehdään siten, että klikataan ilmoitettavien vetojen (Announced Bets) vaihtoehtoa. Kun näkyviin tulee panostustaulukko, pikanäkymästä näkee kutakin ilmoitettua vetoa varten tarvittavien pelimerkkien määrän, kun vie kohdistimen taulukon ylle. Ilmoitettu veto asetetaan klikkaamalla luettelossa olevaa vetoa, minkä jälkeen klikataan pyöräytyspainiketta. Ohessa ranskalaisen ruletin ilmoitettujen vetojen ranskalaiset nimet ja määritelmät.

VEDON NIMI                       KÄYTETTÄVÄT PELIMERKIT          VETOON SISÄLTYVÄT NUMEROT

Voisins du Zero                   9                            Kahdella pelimerkillä: 0/2/3, 25/26/28/29

Yhdellä pelimerkillä: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35

Tiers du Cylindre  6                            5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Orphelins en Plein               8                            1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34

Orphelins a Cheval             5                            1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Jeu 7/9                  6                            7/8, 8/9, 17/18, 19, 27, 28/29

Jeu 0                     4                            0/3, 12/15, 26, 32/35

Finales en Plein 0 4                            0, 10, 20, 30

Finales en Plein 1 4                            1, 11, 21, 31

Finales en Plein 2 4                            2, 12, 22, 32

Finales en Plein 3 4                            3, 13, 23, 33

Finales en Plein 4 4                            4, 14, 24, 34

Finales en Plein 5 4                            5, 15, 25, 35

Finales en Plein 6 4                            6, 16, 26, 36

Finales en Plein 7 3                            7, 17, 27

Finales en Plein 8 3                            8, 18, 28

Finales en Plein 9 3                            9, 19, 29

Finales a Cheval 0/1           5                            0/1, 10/11, 20/21, 30, 31

Finales a Cheval 1/2           5                            1/2, 11/12, 21, 22, 31/32

Finales a Cheval 2/3           5                            2/3, 12, 13, 22/23, 32/33

Finales a Cheval 3/4           6                            3, 4, 13/14, 23/24, 33, 34

Finales a Cheval 4/5           5                            4/5, 14/15, 24, 25, 34/35

Finales a Cheval 5/6           5                            5/6, 15, 16, 25/26, 35/36

Finales a Cheval 6/7           5                            6, 7, 16/17, 26/27, 36

Finales a Cheval 7/8           4                            7/8, 17/18, 27, 28

Finales a Cheval 8/9           4                            8/9, 18, 19, 28/29

Finales a Cheval 9/10         4                            9, 10, 19/20, 29/30

Finales a Cheval 0/3           4                            0/3, 10/13, 20/23, 30/33

Finales a Cheval 1/4           4                            1/4, 11/14, 21/24, 31/34

Finales a Cheval 2/5           4                            2/5, 12/15, 22/25, 32/35

Finales a Cheval 3/6           4                            3/6, 13/16, 23/26, 33/36

Finales a Cheval 4/7           3                            4/7, 14/17, 24/27

Finales a Cheval 5/8           3                            5/8, 15/18, 25/28

Finales a Cheval 6/9           3                            6/9, 16/19, 26/29

Finales a Cheval 7/10         3                            7/10, 17/20, 27/30

Finales a Cheval 8/11         3                            8/11, 18/21, 28/31

Finales a Cheval 9/12         3                            9/12, 19/22, 29/32

“Kilparadan” valmiit panostusvaihtoehdot

Päärulettipöydän yläpuolella sijaitsee ”kilparata”, joka tarjoaa monia erilaisia valmiiksi määriteltyjä panostusvaihtoehtoja. Minkä tahansa paikan valinta tältä kilparadalta asettaa sitä vastaavat panokset pääpöydälle. ”Kilparadan” sisävetoihin kuuluvat seuraavat vedot:

VEDON NIMI                       KÄYTETTÄVÄT PELIMERKIT                         KATTAVAT NUMEROT

Voisins (du Zero)  9                                           2 pelimerkillä: 0/2/3,25/26/28/29

1 merkillä:4/7,12/15,18/21,19/22,32/35

Tiers (du Cylindre)               6                                           5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Orphelins a Cheval             5                                           1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Jeu 0                     4                                           0/3, 12/15, 26, 32/35

Ranskalaisen ruletin naapurivedot

Naapurivedot ovat erikoispanoksia, jotka asetetaan ranskalaiseen rulettipöytään. Ranskalaiselta nimeltään ne ovat Voisins du Zero (Neighbors of Zero). Ne kattavat sen osan rulettipyörästä, joka sisältää nollataskun ja sen viereiset taskut molemmin puolin. Veto koostuu siis yhteensä yhdeksästä pöydän eri paikkoihin asetetusta pelimerkistä, ja se sisältää yhdistelmän suoravetoja, split-vetoja ja kulmapanoksia.

Erilaiset panostukset ja voittomahdollisuudet

Ranskalaisessa ruletissa on joitain panostuksia, joiden avulla pelaajalla voi olla mahdollisesti paremmat mahdollisuudet voittoon. Alla muutamia esimerkkejä eri vedoista ja voittamisen todennäköisyyksistä.

 • Even money -vedot. Nämä vedot, kuten punainen/musta, parillinen/pariton tai korkea/matala, tarjoavat 50 % voittomahdollisuuden. Vaikka voiton todennäköisyys on pienehkö, nämä vedot ovat turvallisina pidettyjä ja tarjoavat pelaajalle mahdollisuuden voittaa.
 • La Partage -sääntö. Edellä mainittu La Partage -sääntö pienentää talon etua ja antaa siten pelaajalle paremmat voittomahdollisuudet.
 • Suora veto. Tämä veto asetetaan yhdelle numerolle ja se antaa suurimman mahdollisen voiton, jopa 35-kertaisesti panokseen nähden. Vaikka suora veto on riskialtis, se tarjoaa pelaajalle mahdollisuuden suuriin voittoihin.
 • Jaettu veto. Kahdelle numerolle asetettava jaettu veto antaa pelaajalle 17-kertaisen voiton panokseen nähden. Jaettu veto on hieman suoraa vetoa turvallisempi, ja voi silti tuoda hyviä voittoja.
 • Riviveto. Kolmelle numerolle asetettava riviveto antaa pelaajalle 11-kertaisen voiton panokseen nähden. Tämä veto on vieläkin turvallisempi kuin jaettu veto, ja voi silti tuoda mahdollisesti voittoja.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä erilaisista panostuksista ja niiden tuottamista voittomahdollisuuksista. On äärimmäisen tärkeää kuitenkin muistaa, että ruletti on ennen kaikkea onneen perustuva peli, eikä ole olemassa mitään varmaa tapaa voittaa.

Mitä ovat ranskalaisen ruletin kuumat ja kylmät numerot?

Kuumat ja kylmät numerot ovat termejä, jotka kuuluvat niin ranskalaiseen kuin muihinkin versioihin ruletista. Kuumilla numeroilla tarkoitetaan niitä numeroita, joita on osunut kohdalle lähiaikoina usein. Kylmät numerot ovat puolestaan niitä numeroita, jotka eivät ole osuneet kohdalle vähään aikaan.

Jos haluaa uskoa tähän teoriaan kuumista ja kylmistä numeroista, kuumilla numeroilla voi olla hyvä pelata ja kylmiä numeroita kannattaa puolestaan välttää. Kylmät ja kuumat numerot ovat yleensä löydettävissä siltä sivustolla, jossa rulettia pelaa.

Kuten mainittua, kannattaa kuitenkin aina muistaa, että ruletin lopputulos perustuu pääasiassa sattumaan eikä varsinaisesti pelaajan taitoihin tai strategioihin. Ruletti perustuu siis täysin satunnaisuuteen, ja jokainen pyöräytys on oma itsenäinen tapahtumansa, jossa edellisellä pyöräytyksellä ei ole vaikutusta seuraavaan pyöräytykseen.

Ymmärrys ranskalaisen ruletin luonteesta auttaa pitämään järjen mukana pelaamisessa ja välttämään impulsiivisia päätöksiä tai ylioptimismia numeroiden suhteen. Niin pelaaminen pysyy mukavana ajanvietteenä eikä aiheuta ikäviä ongelmia.